Psikoanalitik / Psikodinamik Terapi

Psikonalitik  Terapi Yaklaşımının Temel Felsefesi Nedir?

İnsanlar ilk yaşantıları ve sahip oldukları psişik enerjileri tarafından determine edilirler. Bilinç dışı istekler ve iç çatışmalar ortaya konulan davranışlarının asıl nedenidir. Bireyler cinsel ve saldırgan dürtülerin etkisi altındadır. Özellikle 0-5 yaş arası baskılanmış çocukluk yaşantıları, yetişkinlik döneminde yaşanan çatışmaların temelim oluşturur. 

Psikonalitik  Terapi Yaklaşımının Temel Kavramları Nelerdir?

Normal kişilik gelişimi, psikoseksüel gelişim dönemlerinm başarılı bir şekilde çözümlenip bütünleştirilmesine bağlıdır. Kişilik bozuklukları bazı gelişim evrelerinin yetersiz çözümlenmesinin sonucudur. Kaygı, temel çatışmaların bastırılmasına bağlı olarak ortaya çıkar. Bilinçdışı süreçler asıl olarak mevcut davranışla ilişkilidir. 

Psikonalitik  Terapi Yaklaşımının  Terapi Amacı Nedir?

Bilinçaltının bilinç düzeyine çıkarmak, temel kişiliği yemden yapılandırmak. Danışanların kendilerini rahatsız eden ilk yaşantılarım ortaya çıkarmak ve bastırılmış iç çatışmaları ile çalışmak. Zihinsel ve duygusal farkındalığı artırmaktır. www.

Psikonalitik  Terapi Yaklaşımında Danışman ve Danışan İlişkisi Nasıldır?

Psikoanalist ilişkide daha çok arka plandadır, danışan analiste karşı yansıtmalar geliştirir. Transferansla çalışırken amaç oluşan direnci azaltmak ve danışanın kendi yaşamı üzerinde daha akılcı bir kontrol sahibi olmasını sağlamaktır. Danışanlar uzun süreli Psikonalizden geçerler, sahip oldukları çatışmaların çözümünde serbest çağrışımdan yararlanılır ve konuşma yolu ile içgörü kazanmaya çalışırlar. Analist danışanın halihazır davranışlarının anlamını ve bu davranışların geçmişle ilişkilerini danışana öğretmek için yorumlamalarda bulunur. 

Psikonalitik  Terapi Yaklaşımının Terapi Teknikleri Nelerdir?

Kullanılan en önemli teknikler yorumlama, rüyaların analizi, serbest çağrışım, direncin analizi, ve transferansm analizidir. Bu tekniklerin tamamı bireyin yaşadığı bilinçdışı iç çatışmaları ortaya çıkararak danışanın içgörü kazanması ve aynı zamanda da ortaya çıkan bilinçaltı materyalin ego tarafından anlaşılması için yapılmaktadır. 

Psikonalitik  Terapi Yaklaşımından Hangi Alanlarda Yararlanılabilir?

Analitik terapiden yararlanabilecek kişiler olarak, psikoanalitik yaklaşımı benimseyen ve terapist olmak isteyenler, psikanalizden geçerler. Bu yaklaşımı kullanmaya devam ettirmek isteyenler çok çalışmayı beraberinde derin acılar çekmeyi göze alan kişilerdir. Psikoanalitik yaklaşım psikotik bireyler ile çalışma için önerilmemektedir. Kullanılan teknikler bireysel ve grupla terapide de uygulanabilir.