Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi

kisa-sureli-cozum-odakli-evlilik-aile-terapisi
 

"Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi" Yaklaşımının Temel Felsefesi Nedir?

Birden fazla gerçeklik ve doğru olduğu varsayımı üzerine kurula çözüm odaklı kısa süreli terapi, gerçeğin dışta olduğu ve kavranabileceği fikrine karşı çıkar. Bireyler, yaşamlarının anlamını, diğer insanlarla konuşarak fark edebilirler. çözüm odaklı "kısa süreli terapi" danışanları hasta olarak etiketlemekten kaçınır, teşhise itibar etmez, problemlerin altında yatan nedenleri araştırmaktan kaçınır ve danışanların güçlü yanlarım ve sahip oldukları kaynaklarım keşfetmeye büyük önem verirler. Terapinin odak noktası, problemler hakkında sonu gelmeyen konuşmalar yapmak yerine, problemlerle ilişkili olarak şu an ve gelecek ile ilgili çözümler üretmektir. 

Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi Yaklaşımının Temel Kavramları Nelerdir?

Terapi kısa süreli olma eğilimindedir. İçinde bulunulan zaman, şimdi ve gelecek üzerinde odaklaşılır. Bireyin kendisi problem değildir; problem danışanın yaşadığı güçlüktür. Burada problemin ortaya çıkarılması ve dışsallaştırılması vurgulanır. "Terapi", terapistle danışanın çözümleri beraber yarattığı işbirliğine dayalı bir diyalogdan oluşur. Problemin var olmadığı durumları belirleyerek/danışanlar kendileri için yeni anlamlar yaratıp yeni bir yaşam öyküsü oluşturabilir. 

Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi Yaklaşımının  Terapi Amacı Nedir?

Danışanların kendi problemlerine bakış açılarım değiştirmek. Daha fazla "pozitif değişim" sağlayacak belirli, açık, gerçekçi ve gözlenebilir hedefleri danışanla işbirliği içinde belirlemek. Danışanların şu andaki ve gelecekteki kaygılarını çözebilmeleri için yeterliliğe sahip olmalarına ve kendi kişisel kaynaklarına dayalı bir kimlik yaratmalarını sağlamak.  

Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi Yaklaşımında Danışman ve Danışan İlişkisi Nasıldır?

Terapi işbirliğine dayalı bir ortaklıktır. Danışanlar kendi yaşamlarının uzmanı olarak görülürler. Çözüm odaklı terapistler, danışanları problem odaklı konuşmalarından uzaklaştırıp çözüm odaklı konuşmalara yöneltmede aktif bir rol üstlenirler. Danışanlar kendi güçlerini keşfetme ve geleceğe yönelik çözümler üretme konusunda teşvik edilirler. 

Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi Yaklaşımının Terapi Teknikleri Nelerdir?

Çözüm odaklı terapide kullanılan en önemli teknik olan değişim konuşması, problemin danışanın yaşamında problem olmadığı zamanların vurgulanmasıdır. Diğer teknikler ise soru sormanın yaratıcı kullanımı, mucize soru sorma, istisnai durumlar, ölçekleme soruları vb. oluşturur. 

Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi Yaklaşımından Hangi Alanlarda Yararlanılabilir?

Çözüm odaklı olan bu terapi uyum bozukluğu olan veya kaygı ve depresyon sorunu olan danışanlar için uygundur. Bu yaklaşım çocuklar ile kullanılabildiği gibi ergenler, gençler, yetişkinler, çiftler, aileler ve farklı kültürel özelliklere sahip gruplar ile kullanılabilmektedir.