Gestalt Terapi

Gestalt Terapi Yaklaşımının Temel Felsefesi Nedir?

Birey düşünceleri, duyguları ve davranışları arasında bütünleştirme sağlayarak tamamlanmışlık ve bütünlüğe ulaşma arzusu taşır. Birey, önceki yaşantılarının şimdiki davranışları üzerindeki etkisini fark edebilme kapasitesine sahip olarak görüldüğü için, deterministik bir bakış yoktur. Deneysel bir yaklaşım olarak, içinde bulunulan zamanı ve mekanı vurgular, bireysel tercihlerde bulunma ve bireysel sorumluluğa vurgu yapar. www.antalyapsikolog.org

Gestalt Terapi Yaklaşımının Temel Kavramları Nelerdir?

Danışanlara kendilerini tüm yönleri ile kabul edebilmelerim sağlamak için "burada ve şimdi" ilkesine göre hareket edilerek danışanın ?ne? ve "nasıl" yaşadığı vurgulanır. Yaşantısal bir kuramdır. Holistik bakış açışı, şekil-zemin oluşturma süreci, farkındalık oluşturma, bitirilmemiş işler ve kaçınma, ilişkide bulunma ve enerji bu yaklaşımın diğer temel kavramlarıdır. www.antalyapsikolog.org

Gestalt Terapi Yaklaşımının Terapi Amacı Nedir?

Danışanlara anlık yaşantılarının farkına varmaları ve tercihlerini genişletme konusunda yardımcı olmak. Danışanın davranışlarını ve sahip oldukları özellikleri analiz etmek değil bütünleştirmeyi sağlamak. www.antalyapsikolog.org

Gestalt Terapi Yaklaşımında Danışman ve Danışan İlişkisi Nasıldır?

Ben ve diğerleri ilişkisi ve terapistin varlığını niteliğine büyük önem verilir. Terapistin tutumları ve davranışlarına, psikolojik danışma sırasında kullanılan tekniklerden daha fazla önem verilir. Terapist danışanlar adına yorum yapmaz, fakat onların kendi yorumlarım yapmalarım sağlayacak olanakları geliştirmelerine yardımcı olur. Danışanlar psikolojik danışma sürecinde mevcut yaşamlarını etkileyen geçmişe ait bitmemiş işleri belirleyip bu işler üzerinde çalışırlar. www.antalyapsikolog.org

Gestalt Terapi Yaklaşımının Terapi Teknikleri Nelerdir?

Pek çok sayıda yaşantısal alıştırma, teknik ve deney yaşamı zenginleştirmek ve birbirleri ile çelişen duyguları bütünleştirmek amacıyla tasarlanmıştır. Teknikler terapist ve danışanın karşılıklı katılımı ile ben ve diğerleri şeklinde bir diyalog sonucu birlikte oluşturulurlar. Terapistler kendi yaşantılarını yaratabilme özgürlüğüne sahiptir. Teşhisde bulunma ve psikolojik test uygulamadan kaçınmalıdır. www.antalyapsikolog.org

Gestalt Terapi Yaklaşımından Hangi Alanlarda Yararlanılabilir?

Bu yaklaşım pek çok problem durumu ve danışan grubu için uygulanabilmektedir: krize müdahale, psiko-somatik bozuklukları olan danışanlarla çalışma, evlilik ve aile terapisi, ruh sağlılığı uzmanlarının farkındalık eğitimleri, çocuklarda görülen davranış bozuklukları, eğitim ve öğretim. Kullanılan yöntemler ve teknikler danışanların içinde yaşanılan zaman 
üzerinde odaklı deneyimleri ile ilişki kurmalarında ve duygularını açmalarında güçlü bir katalizör görevi görür. www.antalyapsikolog.org