ERGEN DANIŞMANLIĞI

cocuk-ergen-terapisi

Ergenlik en genel tanımı ile çocukluktan yetişkinliğe bir geçiş dönemidir. Başlangıç ve bitiş yaşları kesin olmamakla birlikte 12-21 yaş arasını kapsar. Ruhsal, fiziksel, sosyal olgunlaşma olarak da tanımlayabileceğimiz ergenlik dönemi hızlı bedensel değişimlerin yaşandığı, kimlik duygusunun oluşmaya başladığı bir dönemdir.

Her değişimin bir uyum sürecini beraberinde getirmesi döneme kendine özgü bir takım zorluklar katmaktadır. Bu dönemde kim olduğunu, neye değer vereceğini, neye inanıp bağlanacağını bulmaya çalışan ergen yetişkinlerden (anne-baba) duygusal bağımsızlığını gerçekleştirdiği, bir gruba ait olma ihtiyacının ön planda olduğu, karşı cinsle ilişkilerinin giderek daha fazla önem kazandığı, fiziksel görünüme ilişkin kaygılarının arttığı, duygusal alanda iniş çıkışlarla seyreden bir sürecin içine girer.

Bunlarla birlikte okul problemleri, geleceğe ilişkin plan ve güçlükler, toplumsal ilişkilerde zorluklar yaşaması muhtemel olan ergenin hem kendi içinde hem de çevreyle iletişimlerinde yoğun çatışmaların olabildiği görülmektedir. Söz konusu durum ergenlik dönemini hem ergenin kendisi hem de çevresi için zor bir durum haline getirmekte, gerek kendi içinde gerekse çevresiyle arasındaki iletişimde kendini yetersiz hissettiği ve çaresiz kaldığı görülebilmektedir.

Diğer yandan aileler de sürecin içine dahil olmakta ve sözü edilen güçlükler tüm aile sistemini etkilemekte, sonuç olarak dönem bir kriz dönemi olarak karşımıza çıkabilmektedir. Uyum sürecinde bir takım güçlüklerin olması sıkça karşılaşılan bir durumdur. Kimi ergen bu dönemi daha az yıpratıcı etkilere atlatırken kimi için daha sancılı geçebilmektedir. Bu dönemde ortaya çıkan problemlerin erken tanınması ve profesyonel yardım alınması dönemin daha az hasarla atlatılması ve ileride oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçilebilmesi adına önem taşımaktadır

 

Ergen Danışmanlığı Hakkında

Ergen Danışmanlığında ergenle tek veya sorun tanımına göre ailesi ile birlikte değerlendirme görüşmeleri ardından, ergenle güven ilişkisi kurulduktan sonra bireysel danışmanlık çalışması yapılır. Ancak değerlendirme görüşmeleri sonunda aile olarak da danışmanlığa ihtiyaç varsa ailenin ergene yaklaşım ve iletişim konuları başta olmak üzere ergeni anlamasına yönelik anne baba veya ebeveyn görüşmeleri de çalışma sürecine katılır

Ergen Danışmanlığı Alanında Genel Olarak Çalışma Konularımız

  • Ergenlikteki psikolojik ve fizyolojik değişimlere uyum danışmanlığı
  • Duygusal ve davranışsal sorunlar (kaygı ve çökkünlük, öfke, içe dönüklük, kendine zarar verme)
  • Sosyal uyum sorunları (arkadaş ilişkileri, otorite çatışmaları, sosyal uyumsuzluk)
  • Aile içi iletişim sorunları
  • Her iki cinsiyetten yaşıtlarla yeni ve daha olgun ilşkiler kurma
  • Kadın ve erkek sosyal rolleri ile özdeşleşmek Gelişen ve değişen bedenini kabullenmek
  • Anne-baba ve diğer yetişkinlerden duygusal olarak bağımsızlaşmak
  • Ekonomik bağımsızlığa hazırlanmak
  • Bağımsız olmayı öğrenirken, diğer insanların da bağımsız alanları olduğunu kavramak ve yaşamdaki sınırların farkına varmak