Beck Anksiyete (Kaygı) Testi

online-anksiyete-kaygi-olcegi-psikolojik-test
Beck Anksiyete (Kaygı) Testi yaşadığınız kaygının ne düzeyde olduğunu değerlendirebilmeniz için kolayca cevaplayacağınız bilimsel bir pikolojik testtir.  Beck tarafından geliştirilen bu anksiyete testi ile kaygı belirtileri araştırılmaktadır. Test anksiyete bozukluğu hastalarında olduğu gibi diğer psikiyatrik hastalıklarda da kullanılmaktadır. Türkçe geçerlik-güvenirlik çalışması Sn. Ulusoy M., ve arkadaşları tarafından yapılmıştır.

Aşağıda insanların kaygılı ya da endişeli oldukları zamanlarda yaşadıkları bazı belirtiler verilmiştir. Lütfen her maddeyi dikkatle okuyunuz. Daha sonra, her maddedeki belirtinin BUGÜN DAHİL SON BİR (1) HAFTADIR sizi ne kadar rahatsız ettiğini, sizi yansıtan uygun seçeneği işaretleyerek belirleyiniz. Bütün sorulara cevap veriniz. 

Kaynak: Ulusoy, M., Sahin., N.H. ve Erkmen, H. (1998), Turkish Version of the Beck Anxiety Inventory: Psychometric Properties. J Cogn Psychother, Int Q, 12:163-172.

Not; Bu ölçeğin amacı size herhangi bir psikolojik tanı koymak değildir. Başlıca hedef, herhangi bir ruhsal sorununuzun olup olmadığı konusunda size fikir vermek, ruh sağlığı profesyonellerine başvurma kararınızı verirken, gözönüne alabileceğiniz bilimsel temeli olan bir  geri bildirim almanızı sağlamaktır. Bilgileriniz sitemizde kaydedilmez, saklanmaz ve hiçbir şekilde üçüncü kişiler ile paylaşılmaz.

Maddeler 

1. Bedeninizin herhangi bir yerinde uyuşma veya karıncalanma

Hiç.

Hafif düzeyde. Beni pek etkilemedi.

Orta düzeyde. Hoş değildi ama katlanabildim.

Ciddi düzeyde. Dayanmakta çok zorlandım.

2. Sıcak / ateş basmaları 

Hiç.

Hafif düzeyde. Beni pek etkilemedi.

Orta düzeyde. Hoş değildi ama katlanabildim.

Ciddi düzeyde. Dayanmakta çok zorlandım.

3. Bacaklarda halsizlik, titreme

Hiç.

Hafif düzeyde. Beni pek etkilemedi.

Orta düzeyde. Hoş değildi ama katlanabildim.

Ciddi düzeyde. Dayanmakta çok zorlandım.

4. Gevşeyememe / gergin olma 

Hiç.

Hafif düzeyde. Beni pek etkilemedi.

Orta düzeyde. Hoş değildi ama katlanabildim.

Ciddi düzeyde. Dayanmakta çok zorlandım.

5. Çok kötü şeyler olacak korkusu

Hiç.

Hafif düzeyde. Beni pek etkilemedi.

Orta düzeyde. Hoş değildi ama katlanabildim.

Ciddi düzeyde. Dayanmakta çok zorlandım.

6. Baş dönmesi veya sersemlik

Hiç.

Hafif düzeyde. Beni pek etkilemedi.

Orta düzeyde. Hoş değildi ama katlanabildim.

Ciddi düzeyde. Dayanmakta çok zorlandım.

7. Kalp çarpıntısı

Hiç.

Hafif düzeyde. Beni pek etkilemedi.

Orta düzeyde. Hoş değildi ama katlanabildim.

Ciddi düzeyde. Dayanmakta çok zorlandım.

8. Dengeyi kaybetme duygusu

Hiç.

Hafif düzeyde. Beni pek etkilemedi.

Orta düzeyde. Hoş değildi ama katlanabildim.

Ciddi düzeyde. Dayanmakta çok zorlandım.

9. Dehşete kapılma

Hiç.

Hafif düzeyde. Beni pek etkilemedi.

Orta düzeyde. Hoş değildi ama katlanabildim.

Ciddi düzeyde. Dayanmakta çok zorlandım.

10. Sinirlilik

Hiç.

Hafif düzeyde. Beni pek etkilemedi.

Orta düzeyde. Hoş değildi ama katlanabildim.

Ciddi düzeyde. Dayanmakta çok zorlandım.

11. Boğuluyormuş gibi olma duygusu.

Hiç

Hafif düzeyde. Beni pek etkilemedi.

Orta düzeyde. Hoş değildi ama katlanabildi.

Ciddi düzeyde. Dayanmakta çok zorlandım.

12. Ellerde titreme.

Hiç.

Hafif düzeyde. Beni pek etkilemedi.

Orta düzeyde. Hoş değildi ama katlanabildim.

Ciddi düzeyde. Dayanmakta çok zorlandım.

13. Titreklik.

Hiç.

Hafif düzeyde.beni pek etkilemedi.

Orta düzeyde. Hoş değildi ama katalanabildim.

Ciddi düzeyde. Dayanmakta çok zorlandım.

14. Kontrolü kaybetme korkusu

Hiç.

Hafif düzeyde. Beni pek etkilemedi.

Orta düzeyde. Hoş değildi ama katalanabildim.

Ciddi düzeyde. Dayanmakta çok zorlandım.

15. Nefes almada güçlük.

Hiç.

Hafif düzeyde. Beni pek etkilemedi.

Orta düzeyde. Hoş değildi ama katalanabildim.

Ciddi düzeyde. Dayanmakta çok zorlandım.

16. Ölüm korkusu

Hiç.

Hafif düzeyde. Beni pek etkilemedi.

Orta düzeyde. Hoş değildi ama katalanabildim.

Ciddi düzeyde. Dayanmakta çok zorlandım.

17. Korkuya kapılma

Hiç.

Hafif düzeyde. Beni pek etkilemedi 

Orta düzeyde. Hoş değildi ama katalanabildim.

Ciddi düzeyde. Dayanmakta çok zorlandım.

18. Midede hazımsızlık ya da rahatsızlık hissi

Hiç,

Hafif düzeyde . beni pek etkilemedi

Orta düzeyde. Hoş değildi ama katalanabildim.

Ciddi düzeyde. Dayanmakta çok zorlandım.

19. Baygınlık

Hiç.

Hafif düzeyde. Beni pek etkilemedi.

Orta düzeyde. Hoş değildi ama katalanabildim.

Ciddi düzeyde. Dayanmakta çok zorlandım

20. Yüzün kızarması

Hiç.

Hafif düzeyde. Beni pek etkilemedi.

Orta düzeyde. Hoş değildi ama katalanabildim.

Ciddi düzeyde. Dayanmakta çok zorlandım.

21. Terleme (sıcaklığa bağlı olmayan)

Hiç.

Hafif düzeyde. Beni pek etkilemedi.

Orta düzeyde. Hoş değildi ama katalanabildim.

Ciddi düzeyde. Dayanmakta çok zorlandım.