İLİŞKİ ve EVLİLİK DANIŞMANLIĞI

cift-evlilik-terapisi
İlişkiler ve evliliklerde zaman içerisinde çiftlerin bireysel yaşantılarındaki gelişmelere, değişen ihtiyaçlarına, kaygılarına, dahil oldukları sosyal sistemlere bağlı olarak ilişkinin başındaki uyum, uzlaşma kaybolabilir. Bu noktada ilişkinin veya evliliğin eski uyumuna dönebilmesi noktasında kişiler profesyonel yardıma ihtiyaç duyabilirler.

İlişki  ve danışmanlığı evli yada evli olmayan çiftlerin faydalandığı danışma türüdür. Evlilik öncesi hazırlık, kişiliklerin uyumu, iletişim problemleri, güvensizlik, ilişkinin bir gün biteceği korkusu, ilişki içinde kendini yetersiz hissetme, eşlerden birinin kişiliği ile ilgili sorunlar, aldatma, vb. sorun alanları çiftlerin danışma türüne en sık başvuru nedenleri arasında yer almaktadır.

Danışmanlık ortamında, iletişimi netleştiren bir danışmanın yardımıyla çiftin karşılıklı anlaşılabilir olmayı öğrenmesi ve olaya tek taraflı değil, empati kurarak yaklaşması sağlanır.

Yolunda gitmeyen ve kopuş noktasına gelmiş evliliklerde, bir yanlış sistemden ve buna bağlı olarak bir kısırdöngüden bahsetmek mümkündür. Bu sistemi değiştirmek, o sistemin içindeyken imkânsızdır, ancak dışarıdan bir danışman, sistemi analiz ederek, eksikliklerini giderebilir. Danışan çifte olaylara farklı bakış açısı sunarak, sağlıklı bir iletişim ve buna bağlı olarak sağlıklı çözümler üretmelerini sağlamaktır.

İlişki ve Evlilik danışmanlığı, çiftlerin ikisinin katılımı ile olabileceği gibi, eşlerden birinin katılımı ile de gerçekleşebilir. Seanslar bazen eşlerin birlikte, aynı anda seansta olmaları bazen de tek tek bireysel seanslara alınmaları şeklinde düzenlenebilir.

Danışma seanslarımızda ağırlıklı uygulamalarımız çiftlerle birlikte değişime karar vermeleri konusunda onları cesaretlendirerek ilişkilerini ve evliliklerini daha mutluluk verebilecek bir ortam yapmayı başarmak, eşlerin kişilik yapılarının - bireysel sorunlarının ilişkiye olan etkisinin araştırılması ve bu sorunların çözümü için uygun yollar bulma yöntemi uygulanmaktadır.

Özellikle evlilik öncesi danışmanlık hizmetimiz ile, hayatını birleştirme yönünde karar almış çiftlerimizin, birbirini sağlıklı bir şekilde, maskesiz tanımalarını sağlamak, hedeflerimizden biridir. Zira evlilik öncesinde yapılan en büyük hatalardan biri, insanların birbiriyle hep maske takarak konuşmasıdır. Bu maske çıkarıldığında ise, hayal kırıklıkları yaşanmaktadır.